รูปแบบของกล้วยฉาบ

ปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นขนมคบเคี้ยวมากมายหลายรูปแบบ และมีขนมชนิดหนึ่งที่ น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะขนมชนิดนี้สามารถทานได้ทุกวัยและ ยิ่งทานก็ยิ่งเพลินด้วยสิ่งนั้นก็คือ กล้วยฉาบ