โบราณว่าไว้ หวานเป็นลม ขมเป็นยา ดอกบอระเพ็ด

บอระเพ็ด จัดเป็นไม้เถามีกิ่งก้านเลื่อยพันไปตามต้นไม้อื่น เถาขนาดใหญ่ มีปุ่มปมมากตามเถา ทุกส่วนมีรสขมมาก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อไม้ ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหัวใจ ปลายแหลม โคนใบเว้า กว้างและยาว 6-10 ซม. ใบสีเขียวผิวใบเรียบเป็นมัน ออกเอกเป็นช่อตามเถา และที่ซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กมาก ไม่มีกลีบดอก มีสีเหลืองจนถึงออกส้ม ผลเป็นผลสดลักษณะกลมสีเขียว